lørdag 11. februar 2017

Många svenskar oroade över pensionen

Mer än var fjärde svensk uppger att de kommer ha svårt att klara sig, eller inte klara sig alls, på sin pension. Andelen är ännu högre bland kvinnor. Trots det uppger fyra av tio att de inte sparar privat till pensionen. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.

- Inom vissa branscher är andelen som upplever att de kommer ha svårt att klara sig respektive inte klara sig alls på pensionen ännu högre. Bland sjuksköterskor och de som arbetar inom handel och restaurang är den nästan hälften, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Intresset för att spara till sin pension ökar. Över hälften (54 procent) av svenskarna uppger att de sparar privat till sin pension, jämfört med 45 procent 2016. Intresset ökar i alla åldersgrupper. Men många är ändå fortfarande ointresserade av sin framtida pension.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar